Μαύρη Λίστα

Και εδώ: https://docs.google.com/spreadsheet